Voorwaarden


 

 

Algemene voorwaarden voor het volgen van een belevenis bij AENDERS!

  • De aanmelding wordt definitief op het moment van betaling van het verschuldigde bedrag, ergo het verschuldigde bedrag dient direct te worden voldaan na aanmelding van de belevenis
  • Het verschuldigde bedrag is niet terugvorderbaar
  • Het minimaal aantal deelnemers van een privé belevenis is 6 personen
  • Mocht de belevenis onverhoopt geen doorgang kunnen vinden door een minder aantal deelnemers of andere redenen, dan ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht en zal met u een andere datum worden gekozen. Is dit niet mogelijk, dit in overleg met en onder voorbehoud van goedkeuring door AENDERS!, dan wordt het betaalde bedrag in het geheel aan u gerestitueerd.
  • Alle belevenissen worden u aangeboden inclusief gebruik van alle materialen, tenzij specifiek aangegeven dat het anders is
  • De belevenissen beginnen om 10.00 uur ’s ochtends; tenzij anders overeengekomen
  • AENDERS! behoudt zich het recht voor om te allen tijde de belevenis te annuleren. In dat geval zorgt AENDERS! in overleg met de klanten voor een andere datum of restitutie van de reeds betaalde bijdrage
  • In goed overleg kan worden afgeweken van het bovenstaande. Dit moet echter schriftelijk worden bevestigd door beide partijen
  • AENDERS! behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds aan te passen